Manja slova Veća slova RSSO KOMISIJI ZA ŽALBE


Vlada Crne Gore donijela je odluku o imenovanju predsjednika i članova Komisije za žalbe.

Za predsjednika  Komisije za žalbe imenuje se Vera Medojević,

Za članove Komisije za žalbe imenuju se:

Enesa Rastoder
Tatjana Radović
Irma Selmanović
Zorica Ćupić

O žalbi na rješenje kojim je odlučeno o pravima i obavezama državnog i lokalnog službenika odnosno namještenika i o žalbi na odluku o izboru državnog i lokalnog službenika odnosno namještenika odlučuje Komsijja za žalbe. Žalba na odluku o izboru državnog i lokalnog službenika  odnosno namještenika odlaže izvršenje te odluke.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije za žalbe vrši organ za upravljanje kadrovima kod kojeg se obezbjeđuju i sredstva za rad Komisije za žalbe.

Komisija za žalbe donosi poslovnik o radu, kojim uređuje način rada i odlučivanja.

Komisija za žalbe dužna je da jednom godišnje Vladi podnese izvještaj o radu.