Мања слова Већа слова РССО КОМИСИЈИ ЗА ЖАЛБЕ


Влада Црне Горе донијела је одлуку о именовању предсједника и чланова Комисије за жалбе.

За предсједника  Комисије за жалбе именује се Вера Медојевић,

За чланове Комисије за жалбе именују се:

Енеса Растодер
Татјана Радовић
Ирма Селмановић
Зорица Ћупић

О жалби на рјешење којим је одлучено о правима и обавезама државног и локалног службеника односно намјештеника и о жалби на одлуку о избору државног и локалног службеника односно намјештеника одлучује Комсијја за жалбе. Жалба на одлуку о избору државног и локалног службеника  односно намјештеника одлаже извршење те одлуке.

Стручне и административне послове за потребе Комисије за жалбе врши орган за управљање кадровима код којег се обезбјеђују и средства за рад Комисије за жалбе.

Комисија за жалбе доноси пословник о раду, којим уређује начин рада и одлучивања.

Комисија за жалбе дужна је да једном годишње Влади поднесе извјештај о раду.